تجهیزات ارزان قیمت انبار | برزین دژ

قفسه پیچ و مهره ای سنگین | قیمت قفسه فلزی پیچ و مهره ای

قفسه پیچ و مهره ای سنگین | قیمت قفسه فلزی پیچ و مهره ای

قفسه پیچ و مهره ای یکی از انواع قفسه بندی انبار است که به این نوع قفسه، قفسه بندی قفسه بندی مشبک نیز می گویند. استفاده از قفسه مشبک فلزی در بین انواع قفسه بندی انبار پرفروش تر است و محبوبیت بیشتری دارد. قیمت انواع قفسه پیچ و مهره ای ...